Vår metod:
Fokus + Kontinuitet = Resultat

Målet med ledarskapsutveckling är att skapa bestående värden och verklig förändring. För att göra det krävs tid, engagemang och framförallt uppföljning.

Hur sätter man det i vardagen? Svaret är enkelt. Genom fokus och kontinuitet.

Vi vet att du inte har tid, därför slösar vi inte på den.

Ledarskapsutveckling

Vår verksamhetsanpassade ledarskapsutbildning är utmanande och skapar förändring på riktigt. Vi är extremt noga med att det ska bli rätt, därför ser våra utbildningar olika ut för varje team vi jobbar med.

Ledarskapsutveckling gäller inte bara chefer. Därför involverar vi både ledare och team i vårt koncept.

Först genom personliga intervjuer för att få en bild av nuläget. Beroende på resultatet hittar vi rätt sätt för ert team att komma vidare. Genom workshops för att lyfta locket och ge hela gruppen samma utgångspunkt, praktisk coachning av ledaren som funkar i vardagen och kontinuerlig uppföljning.

Du kommer bilda nya vanor och metoder för ledarskap. Teamet kommer lära sig att sikta på samma mål och jobba mer effektivt tillsammans. Med en gemensam målbild finns inga gränser för vad ni kan uppnå.

JAG VILL VETA MER, KONTAKTA MIG

Coachande Ledarskap

Kompetens inom coachning är ovärderligt för både chefer, projektledare, konsulter, utbildare och säljare.

Vi är alla tränade i att presentera lösningar och berätta hur saker och ting fungerar. Genom coaching lär du dig att bli en bättre lyssnare, att vara nyfiken och ett stöd. Framförallt får du kompetens i hur du lär människor att leda sig själva och ta eget ansvar.

Coaching är förhållandevis enkelt att lära sig i teorin. Vi lägger fokus på praktisk träning för att du ska komma igång på bästa sätt och omsätta lärdomar i din vardag. Vi följer alltid upp personligen efter avslutad utbildning för att hjälpa dig komma framåt med dina nya verktyg.

JAG VILL VETA MER, KONTAKTA MIG

Projekthantering

Utmaningen för projektledare är att leda utan att vara chef. Att inspirera och motivera gruppen mot en gemensam målbild, hålla fokus på slutmålet samt förenkla och förtydliga kommunikationen.

Likt vårt program ”Ledarskapsutveckling” jobbar vi här med alla processer och roller inom projekthantering.

Fokus är att hitta var ni är och vart ni vill komma i er projekthantering. Vi hjälper er att hitta rätt ambitionsnivå utifrån era behov. Roller vi jobbar med i programmet är allt från projektbeställare, projektägare, styrgrupper, projektledare och i vissa fall även projektdeltagare.

JAG VILL VETA MER, KONTAKTA MIG

Föreläsningar

Verklig förändring kräver mer än en föreläsning, men alla resor börjar med att öppna dörren. Våra inspirationsföreläsningar ger dig ett smakprov på hur vi ser på ledarskapsutveckling. Det öppnar dörren, sedan kan vi hjälpa dig över tröskeln.

Släpp sargen är en inspirationsföreläsning som handlar om fokus, kontinuitet, mod och beslutet som ledde till en massiv förändring.

Fokus, mål och mening är vad som avgör vilka team som blir framgångsrika och inte. Genom kunskap och träning i detta kan vi bättre navigera vår vardag och nå våra mål. Föreläsningen ”Fokus” handlar om just det.

Effektiva möten, alla har vi olika erfarenheter av möten, både goda, mindre bra och rent ut dåliga. Det är inte så konstigt då vi tillbringar stor del av vår arbetstid i olika möten. På denna föreläsning kommer du att få veta hur du förbättrar dina möten på riktigt samt få en inblick i vad vi jobbar med i våra ledarprogram.

JAG VILL VETA MER, KONTAKTA MIG

Vi använder cookies för bästa kundupplevelse. Vill du veta mer om vad cookies gör, läs här. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av cookies.